UGODNOSTI - KAVAL GROUP

UGODNOSTI KAVALOVE KARTICE ZAUPANJA

PRIDOBIVANJE IN KORIŠČENJE UGODNOSTI

Na Kavalovi kartici zaupanja (v nadaljevanju KKZ) bomo zabeležili bonitete za vse nakupe in nakupe s plačilno-kreditnimi karticami, z upoštevanjem izjem navedenih v Splošnih pogojih.

Brez predložitve KKZ bonitete na KKZ ne more zabeležiti. Naknadno uveljavljanje bonitete ni možno. Bonitetno obdobje je časovno omejeno na 3 mesece. Nakup, enak ali višji od 1 EUR, prinaša bonitete, ki se zbirajo na računu imetnika kartice in so razdeljene na 5 bonitetnih razredov. Vrednost bonitetne točke je v razmerju 1 EUR = 1 bonitetna točka pri nakupu pijače in hrane po naročilu, oziroma v razmerju 1 EUR = 0,6 bonitetne točke pri nakupu malice ali kosila.

Preglednica vrednosti bonitetnih točk

1. bonitetni razred: od 1 do 100 bonitetnih točk = 3% dobroimetja od števila pridobljenih točk
2. bonitetni razred: od 101 do 300 bonitetnih točk = 5% dobroimetja od števila pridobljenih točk
3. bonitetni razred: od 301 do 900 bonitetnih točk = 7% dobroimetja od števila pridobljenih točk
4. bonitetni razred: od 901 do 1500 bonitetnih točk = 8% dobroimetja od števila pridobljenih točk
5. bonitetni razred: od 1501 bonitetnih točk dalje = 9% dobroimetja od števila pridobljenih točk

Skupno število zbranih bonitetnih točk se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu (račun). Bonitetne točke se samodejno seštevajo. Imetniki KKZ lahko stanje zbranih bonitetnih točk kadarkoli preverijo na blagajni. Večje število bonitetnih točk prinaša večji prihranek oziroma popust v blagu, kar je razvidno iz preglednice bonitet. Ko dosežete določeno število točk lahko unovčite vrednost bonitete za izbrani nakup. Zbrane bonitetne točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje, v katerem se število zbranih točk vrne na 0. Reklamacije v zvezi z bonitetnimi točkami je mogoče uveljavljati v roku 8 dni od nakupa. Rešitev podane reklamacije vpliva na spremembo števila zbranih bonitetnih točk pridobljenega iz naslova tega nakupa.

Dobroimetje zbrano z nakupi se koristi kot popust pri naslednjem nakupu na vse izdelke razen na izdelke določene v Splošnih pogojih.

 

PRIJAVNICA