IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV - KAVAL GROUP

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Spoštovana uporabnica – spoštovani uporabnik storitev
poslovne skupine KAVAL GROUP !

Evropski parlament in Svet Evrope sta sprejela novo splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov, ki se v Sloveniji neposredno uporablja kot slovenski zakoniti predpis od 25.05.2018 dalje. Z namenom še večjega varovanja vaših osebnih podatkov in vaše pravice do zasebnosti, vas prosimo, da pozorno preberete spodnje obvestilo o varovanju vaših osebnih podatkov ter nam s potrditvijo soglasja na koncu zapisa, s klikom na »DAJEM SOGLASJE« dovolite, da še naprej ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih v preteklosti zaupali, varno, zakonito in zaupno.
Prosimo, da v točkah od 1 do 5 na koncu teksta izberete soglasje glede na vrsto obstoječega sodelovanja z nami in vaše interese za naprej.

Žal v primeru, da do 24.05.2018 ne bomo prejeli vašega soglasja, vam od 25.05.2018 ne bomo smeli več opravljati naših storitev za vas, katere bi pomenile uporabo vaših osebnih podatkov, zbrane osebne podatke pa bomo morali trajno izbrisati.

V želji, da se naše prijetno sodelovanje še nadaljuje, z veseljem pričakujemo vaše soglasje.

Z najlepšimi željami

vaš KAVAL GROUP

 

Obvestilo se nanaša na fizične osebe, ki kot:
- osebe – potrošniki ali
- fizične osebe, pri kateri so zaposleni ali pogodbeno drugače vključeni, za potrebe opravil pri pravni osebi ali svoje osebne potrebe, posredujejo obdelovalcu podatkov katerekoli svoje osebne podatke.

Obvestilo zajema naslednje storitve, ki jih tudi za fizične osebe opravlja poslovna skupina KAVAL GROUP: pošiljanje e-novic fizičnim osebam na njihove elektronske naslove;

storitev lahko zajema naslednje osebne podatke:
- ime, priimek ali kak drug osebni podatek naročnika na e-novice, ki je sestavni del elektronskega naslova;

vodenje uporabe Kavalove kartice zvestobe (v nadaljevanju: KKZ), ki zajema zlasti zbiranje točk in dobroimetja na KKZ, unovčevanja dobroimetja iz KKZ, obveščanje imetnikov KKZ v okviru splošnih pogojev KKZ in druge storitve, ki so neposredno vezane na imetnike KKZ in poslovno skupino KAVAL GROUP kot izdajatelja KKZ in v tej povezavi z uporabo osebnih podatkov imetnikov KKZ; storitev lahko zajema naslednje osebne podatke:

- ime, priimek ali kak drug osebni podatek, ki je sestavni del elektronskega naslova;
- ime in priimek imetnika KKZ,
- datum rojstva imetnika KKZ,
- spol imetnika KKZ,
- naslov (ulica, hišna številka, številka in naziv pošte, država) imetnika KKZ, na katerega se mu lahko posreduje pošta,
- telefonska številka fiksnega ali mobilnega telefona,
- podatek o članstvu v DINERS GOLF & COUNTRY CLUB-u Ljubljana ter številka njihove kartice;

prijava na delavnice, dogodke, prireditve in druge aktivnosti, za katere fizična oseba ob prijavi posreduje poslovni skupini KAVAL GROUP svoje osebne podatke; storitev lahko zajema naslednje osebne podatke:

- ime, priimek ali kak drug osebni podatek, ki je sestavni del elektronskega naslova;
- ime in priimek prijavitelja na aktivnosti;

in

pošiljanje obvestil o dnevnih malicah in kosilih v gostinskih lokalih poslovne skupine KAVAL GROUP, fizičnim osebam na njihove elektronske naslove; storitev lahko zajema naslednje osebne podatke:

- ime, priimek ali kak drug osebni podatek naročnika na obvestila o malicah in kosilih, ki je sestavni del elektronskega naslova.

Zgoraj navedene storitve zajemajo zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo prejetih osebnih podatkov, za potrebe opravljanja konkretnih storitev.

S prijavo – naročilom na katerokoli storitev poslovne skupine KAVAL GROUP, oddano na elektronski, pisni ali kakršenkoli drugačen način, v katerem fizične osebe posredujejo obdelovalcu podatkov katerekoli svoje osebne podatke, fizična oseba izrecno in brezpogojno omogoča ter dovoljuje gospodarskim družbam, ki poslujejo v poslovni skupini KAVAL GROUP*, da zbirajo, hranijo, uporabljajo in obdelujejo pridobljene osebne podatke.

Posredovane osebne podatke bomo hranili in obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Odgovorna oseba pri obdelovalcih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Branko Jerovšek, dosegljiv na elektronskem naslovu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vaše osebne podatke zbiramo le v obsegu, ki je nujno potreben za opravljanje storitev, za katere se odločate. Izbrana storitev je vaše naročilo na naše storitve, navedene pod eno ali več izmed točk 1 do 4 zgoraj. V okviru opravljanja teh storitev, vam bo poslovna skupina KAVAL GROUP pošiljala na vaš elektronski naslov, ki nam ga boste posredovali, obvestila o komercialnih aktivnostih, načrtovanih prireditvah in dogodkih, vprašalnike o oceni kvalitete naši storitev, informacije imetnikom KKZ in podobne vsebine, ki imajo namen reklamirati dejavnost poslovne skupine KAVAL GROUP ter posredovati pomembne informacije, vezane na izvajanje storitev poslovne skupine KAVAL GROUP. To je tudi nameravan, potreben in izključen namen, zaradi katerih zbiramo, hranimo, uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabljali za drug namen, brez vašega izrecnega in predhodnega soglasja.

Vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo hranili tako, da bo onemogočen dostop do njih nepooblaščenim osebam in da ne bodo uporabljeni za noben namen, ki ni nujen in potreben za naše opravljanje storitev, za katere se boste odločili. Vse osebne podatke, katere smo dolžni hraniti v skladu z veljavno zakonodajo, bomo hranili tako, kot to določajo zakoniti predpisi in skladno z internimi akti obdelovalca podatkov.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, ki sodelujejo pri izvajanju naših storitev in katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo. Omejitve ne veljajo v primeru, da bo podatke zahteval pristojni državni organ, ki ima z zakonom ali drugim aktom podeljeno pravico.

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja, kar je pravna podlaga za ta namen.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, bomo hranili do vašega preklica soglasja, ves čas, ko bo elektronski naslov, katerega ste nam posredovali, aktiven in bo mogoče pošiljanje elektronskih sporočil nanj. Soglasje za hrambo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. S preklicem soglasja za hrambo osebnih podatkov, bomo onemogočili nadaljnje izvajanje storitev, za katere ste osebne podatke posredovali, na kar vas bomo ob izraženi nameri za preklic soglasja izrecno opozorili. Preklic soglasja lahko podate tako, da nam na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. posredujete vašo jasno izjavo, da preklicujete soglasje ali vsebinsko enako izjavo. Preklic soglasja nam lahko posredujete tudi pisno, na naslov katerekoli gospodarske družbe, ki posluje v poslovni skupini KAVAL GROUP ali s pisno izjavo, ki jo izročite v delovnem času, v delovnih dneh, od ponedeljka do petka (razen, če je ta dan praznik), med 8 in 15 uro, na sedežu poslovne skupine KAVAL GROUP, na naslovu Tacenska cesta 95, Ljubljana. V roku 3 delovnih dni po prejemu preklica soglasja, bomo prenehali uporabljati in obdelovati vaše osebne podatke. V roku 3 delovnih dni po prejemu preklica soglasja, bomo prenehali hraniti vaše osebne podatke, razen v primeru, da jih moramo hraniti dlje časa, na podlagi veljavnih predpisov. Nezmožnost posredovanja elektronskega sporočila na elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali ali vaša izjava, da ne želite več prejemati naše storitve, ima enak vsebinski pomen kot preklic soglasja.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, imate pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, pravico do popravka osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate, na enak način, kot lahko uveljavljate preklic soglasja.

Obdelovalec podatkov bo zagotavljal revizijsko sled operacij z vašimi osebnimi podatki, ki bo zajemal kronološko evidenco vseh vpogledov v vaše osebne podatke (datum in ura vpogleda, kdo je upogledal, namen vpogleda), vse nadaljnje uporabe vaših osebnih podatkov (datum in ura uporabe, kdo ga je uporabil, namen uporabe, komu je bil posredovan), vse spremembe vaših osebnih podatkov (datum in ura spremembe, kdo ga je spremenil, namen spremembe, kdo je bil o spremembi obveščen) in vse izbrise vaših osebnih podatkov (datum in ura izbrisa, kdo ga je izbrisal, namen izbrisa, pravna podlaga za izbris, pravna podlaga za morebitno nadaljnjo hrambo, kdo je bil o izbrisu obveščen).

Prenosljivost vaših osebnih podatkov bo obdelovalec podatkov omogočil skladno s predpisi, na vašo zahtevo, ki jo lahko podate kadarkoli, po postopku, ki velja za preklic soglasja.

V primeru, da menite, da so bile ali bi lahko bile kršene vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, v najširšem smislu, imate pravico vložiti ugovor pri poslovni skupini KAVAL GROUP, na enak način, kot je predviden za preklic soglasja. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali uporabiti druga pravna sredstva, skladno z zakonom.

* Poslovno skupino KAVAL GROUP sestavljajo gospodarske družbe:
- ANGELINUS d.o.o., Smlednik 200, Smlednik, DŠ SI: 83776486
- BID d.o.o., Tacenska cesta 95, Ljubljana, DŠ SI: 73057452
- CREANS d.o.o., Šlandrova ulica 4b, Ljubljana – Črnuče, DŠ SI: 11994576

 

 

S kljukico v posamezno okence in pošiljanjem s klikom na »POTRJUJEM« izjavljam:

 

1. Soglašam, da mi do preklica pošiljate e-novice poslovne skupine KAVAL GROUP, na elektronski naslov, katerega sem vam posredoval(a) in uporabljate moje osebne podatke, katere sem vam posredoval(a), za namene, kot so opredeljeni v predhodno zapisanih pogojih in omejitvah.

 

2. Soglašam, da mi do preklica pošiljate obvestila poslovne skupine KAVAL GROUP (zanjo gospodarske družbe BID d.o.o.), vezane na mene kot imetnika(co) KKZ ter izvrševanje pravic in obveznosti v okviru splošnih pogojev KKZ, na elektronski naslov, katerega sem vam posredoval(a) in uporabljate moje osebne podatke, katere sem vam posredoval(a), za namene, kot so opredeljeni v predhodno zapisanih pogojih in omejitvah.

 

3. Soglašam, da mi do preklica pošiljate sporočila poslovne skupine KAVAL GROUP, vezane na mene kot prijavitelja(ico) na aktivnosti poslovne skupine KAVAL GROUP, na elektronski naslov, katerega sem vam posredoval(a) in uporabljate moje osebne podatke, katere sem vam posredoval(a), za namene, kot so opredeljeni v predhodno zapisanih pogojih in omejitvah.

 

4. soglašam, da mi do preklica pošiljate obvestila o dnevnih malicah in kosilih v gostinskih lokalih poslovne skupine KAVAL GROUP, za gostinske lokale, katere sem izbral(a), na elektronski naslov, katerega sem vam posredoval(a) in uporabljate moje osebne podatke, katere sem vam posredoval(a), za namene, kot so opredeljeni v predhodno zapisanih pogojih in omejitvah.

 

5. soglašam, da mi pošiljate e-novice poslovne skupine KAVAL GROUP, na elektronski naslov, katerega sem vam posredoval(a), četudi sem se izrecno naročil na storitve pod točkami 2, 3 ali 4 zgoraj, nisem pa se izrecno naročil na prejemanje e-novic, skladno s predhodno zapisanimi pogoji in omejitvami.

ODDAJ SOGLASJE